about-ds

Om digital skyltning

Digital skyltning är ett brett område som spänner över olika en rad olika tillämpningar.
Beroende på tillämpning kan skyltarna vara antingen fristående eller uppkopplade till internet. Digitala skyltar som är fristående kan i sin tur ha ett statiskt innehåll som man aldrig uppdaterar eller ett innehåll som man måste uppdatera manuellt vid de digitala skyltarna. Skyltar som är uppkopplade erbjuder normalt helt andra möjligheter att uppdatera innehållet och fortsättningsvis kommer innehållet handla om uppkopplade digitala skyltar.

 

Kostnader

De kostnader som man bör ta hänsyn till när man tittar på en lösning för digital skyltning kan delas upp i:

 • Hårdvara
  • Skärmar/Videoväggar
  • Mediaspelare
  • Fäste
 • Mjukvara
  • Hanteringen av innehållet
  • Hantering av utrustningen som ingår i lösningen
 • Datatrafik/kommunikation
 • Personalkostnader
  • Drift och underhåll av lösningen
  • Utveckling och hantering innehåll
 • Tjänster
  • Installation
  • Integration mot affärssystem och/eller applikationer
  • Utveckling och hantering av innehåll

De samlade erfarenheterna från olika installationer för digital skyltning pekar entydigt på att innehållets betydelse för att uppnå de önskade effekterna med de digitala skyltarna.

Content is King!

Ett rörligt innehåll på de digitala skyltarna får en helt annan uppmärksamhet än ett statiskt innehåll. 7 av 10 lägger märke till digitala skyltar med ett rörligt innehåll.

En annan avgörande faktor för att uppnå önskvärda effekter med digitala skyltar är uppdatering av innehållet på de digitala skyltarna. Om samma innehåll ligger för länge på de digitala skyltarna tenderar människor att sluta titta på dem eftersom innehållsvärdet är lågt.

Sammantaget indikerar ovanstående att man bör ha ett rörligt innehåll som frekvent uppdateras. Ett resultat av detta är att personalkostnaderna för att utveckla och underhålla innehåll blir en dominerande faktor när man tittar på helhetskostnaden, speciellt om man måste använda sig av externa resurser för att göra detta.

Vill man hålla ner helhetskostnaden för en lösning för digital skyltning bör man fokusera på att hitta en lösning som är väldigt lätt att använda, där man kan återanvända innehållet som man har tagit fram samt att man inte behöver externa resurser för att utveckla och underhålla innehållet som man vill ha ut på de digitala skärmarna.

Digital Signage Studio
Svenska