Omprofilering (White labeling)

Partners som vill erbjuda sina kunder Storigo Digital Signage Solution under eget namn/varumärke kan kontakta oss på info@storigo.se för att diskutera omprofilering av tjänsten.

De delar av tjänsten som exponeras mot slutanvändare får ett utseende enligt er grafiska profil så att era kunder känner igen sig.

Digital Signage Studio