crowd

Besöksräkning i realtid

I kölvattnet av den pågående Corona-pandemin förändras köpmönster. Handel, restaurang med flera måste anpassa sig för att möta kraven på en social distansering och kundernas ökade känsla av otrygghet. Ett sätt att möta detta är att begränsa antalet personer som vistas inom samma lokaler samt att ha aktuell information om hur många personer som befinner sig i lokalerna lättillgängligt för besökarna.

 

People counting

Storigo erbjuder en lättanvänd lösning för att räkna antalet personer som befinner sig i en avgränsad lokal. Genom att koppla denna lösning till Storigo Digital Signage kan man i realtid på digitala skärmar presentera antalet personer på en avgränsad yta (exempelvis i ett köpcenter eller i en lokal).

 

 

Storigo People Counting styr vilket innehåll som skall visas på de digitala skärmarna. Har man exempelvis valt att begränsa antalet människor i lokalen kan man enkelt ställa in tröskelvärdet när de digitala skärmarna skall visa att det för närvarande är fullt i lokalen.

  • Storigo People Counting är en applikation som i realtid, med hjälp av avancerad videoanalys, beräknar antalet människor på en avgränsad yta.
  • Storigo People Counting kan användas tillsammans med Storigo Digital Signage för att hålla kunder och andra informerade om antalet besökare i en lokal eller på annat sätt avgränsad yta.
  • Insamlad data sparas för att ge tillgång till historik på antalet besökare.

Number of visitors in store

 

Även om det mest uppenbara behovet just nu är att hjälpa butiker, köpcentra och andra verksamheter att informera besökare till deras lokaler om hur trångt det är finns det andra stora värden med att räkna antalet besökare. För många verksamheter handlar det om att sälja mer och för att sälja mer kan man förenklat säga att man måste:

  1. Få in fler besökare i butiken/lokalen
  2. Få dem att handla när de väl är där.

Med besöksräknare och dess historik kan man finna samband mellan marknadsföring och antal besökare samt i förlängningen genomförda köp.

 

Digital Signage Studio