Våra tjänster

Installationer av uppkopplade digitala skyltar har en stor spännvidd, från enstaka skyltar i en lokal till globala installationer i stora organisationer. Oavsett storleken och komplexiteten på en installation kan man dela in denna i fyra faser.

Förstudie

I förstudiefasen handlar det många gånger om att hitta de värden uppkopplade digitala skyltar medför. Det kan handla om:

 • Ökad försäljning
 • Bättre informationsflöden
 • Minskade kostnader

Installation

Installation av de digitala skyltarna är normalt relativt enkelt och kan skötas själv. I de fall att man vill ha hjälp även med detta kan vi installera de digitala skyltarna åt er, även global basis.

Drift

Det löpande arbetet med installationen handlar många gånger om att ha kontinuitet i den information som presenteras på de digitala skärmarna. Det är ett arbete som underlättas om man har ett bra verktyg, men även med bra verktyg kan det finnas behov av att avlasta den egna organisationen med att underhålla innehållet på skärmarna.

Strategi

När man väl är igång med digitala skyltar på något sätt är det vanligt att man börjar fundera på nästa steg.

 • Skall vi ha fler skyltar i våra lokaler/butiker?
 • Skall skyltarna kopplas samman med kassasystemet?
 • Skall vi koppla ihop skyltarna med ett AI-system som effektiviserar budskapen på skyltarna.

Människa, budskap, teknik

Med utgångspunkten i människan, budskapen och tekniken finns det en rad tjänster som vi kan erbjuda våra kunder. Bland tjänsterna återfinns bland annat:
 • Implementera era budskap i vår tjänst
 • Workshop i visuell kommunikation
 • Installation av skärmar
 • Drift och support
 • Projektledning
 • Behovsinventering
 • Integration mot andra system
 • Mediaproduktion