Karta över digitala skyltar i Luleås gallerior med information

Digitala skyltar i Luleås gallerior

Annonsera effektivt i Luleås gallerior Smedjan, Strand och Shopping samt utomhus vid Norrbottens mest trafikerade korsning utanför Smedjan

Boka annonsering
order@storigo.se

Bilder från Luleås gallerior på våra digitala skyltar. Foto: Thomas Åberg

Diös väljer Storigo

Diös har valt Storigo som samarbetspartner för drift av deras digitala skyltar. Det innefattar beställningar, uppladdningar, bistå med information och produktion där behov finns samt fakturering.

Digitala skyltar i Luleå

Galleriorna i Luleå har ett stort dagligt flöde av personer. Detta är både en plats för varumärkesannonsering över tid och veckokampanjer.

Dagligt flöde i Galleriorna

  • Shopping 5-6 000 personer per dag
  • Smedjan  6-8 000 personer per dag
  • Strand  4 000 personer per dag

Fasadskärmen på Smedjan ligger i korsningen vid Norrbottens mest trafikerade plats där 6 800 fordon dagligen passerar och drygt 30 000 gående passerar denna unika digitala skylt. 

Antalet kontakter per vecka/månad/år blir många och kontaktkostnaden oslagbart låg.

Format för annonsering

Godkända format för bilder är PNG, JPG (fast bild) respektive mpg4 för film (10sek). 

Storlek på originalfiler

  • Smedjans fasadskärm är 384×192 px
  • Inomhusskärmarna är 1080×1920 px (vanligt stående). 50 mb max filstorlek. 

Storigo kan vid behov bistå med reklamproduktionen om hjälp önskas.

Om Storigo

Storigo utvecklar och säljer ett styrsystem för digital skyltning som används inom handel, internkommunikation, hotell och restaurang etcetra.

Med vår tjänst kan ni styra digitala skyltar, skapa eget rörligt innehåll, göra utskrifter och även andra annonsproduktioner. Kontakta oss för demo, priser och upplägg.

Kontakt

Niclas Derby, försäljningschef StoriGO
070-450 11 55 | niclas.derby@storigo.se

Boka annonsering
order@storigo.se