Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur Storigo AB samlar in och hanterar data medan du besöker vår webbplats.
 

Personlig information

Personlig information är information som hjälper oss att identifiera dig, t.ex. din e-postadress, namn, postadress, telefonnummer och företagsnamn.

Personuppgifter vi inhämtar

Du kan använda de flesta av sidorna på vår webbplats utan att ange någon personlig information. Men vissa delar av vår webbplats är bara tillgängliga om du registrerar dig för vår tjänst. Storigo samlar in personuppgifter när du registrerar ett lösenord och på andra platser för att få annan information.

Annan information som vi samlar in

Storigo använder cookies för din bekvämlighet för att lagra information så att du inte behöver ange ditt data vid varje besök. Cookies används också för att övervaka användningen av de olika funktioner och tjänster på vår webbplats. Något som över tid ger oss information så att vi kan förbättra vår webbplats. När du besöker vår webbplats, som med de flesta andra webbplatser, loggar vi automatiskt domännamnet där du kom från, IP-adressen på datorn du för närvarande använder samt vilken typ av webbläsare du använder.

Denna information ger oss möjlighet att driva webbplatsen genom att utveckla de sidor du besöker. Vi kan även använda informationen för statistiska ändamål och för att spåra användningsmönster. Vi använder inte denna information för att identifiera dig som användare.

Hur vi använder personlig information

Vi använder den personliga information du lämnar för att tilldela ett lösenord eller vidta andra åtgärder du begär när du anger informationen.

Så skyddar vi personuppgifter

Storigo har åtagit sig att vidta skäliga åtgärder för att skydda den personliga information du lämnar till oss. Din personliga information nås endast av auktoriserad personal som har uppdrag att hantera din information med sekretess. Den är skyddad av brandväggar och standard industri säkerhetsåtgärder. Vi kan också skicka känslig information och transaktionsdata och då använder vi Secure Socket Layer (SSL) kryptering.

Dela information med tredje part och inom Storigo

Vi säljer eller hyr inte den personliga information vi samlar in. Om vi inte har din tillåtelse eller som krävs enligt lag, kommer vi bara ge personlig information till andra Storigo enheter, och till tredje parter som verkar inom vissa delar av vår webbplats eller hjälper oss med vissa tjänster vi tillhandahåller. Vi kan överföra din information över gränsen och från ditt land eller jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktioner i världen.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Om du väljer att besöka någon av dessa platser gäller deras integritetspolicy. Storigos integritetspolicy gäller enbart den information som samlats in från Storigo ägda webbplatser.

Ändringar i denna policy

Om vi ändrar sättet vi använder din personliga information kommer vi att publicera förändringen här på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att ta del av eventuella förändringar. Förändringen kommer att gälla information som våra användare lämnar efter förändringen, och information vi har på fil för befintliga användare.

Om du har några frågor angående denna policy eller vår användning av personlig information på denna webbplats, skicka oss dina frågor eller kommentarer till info@storigo.se.